สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้กำลังใจและติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID – 19)โดยมีนายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครูในสังกัดเข้ารับการตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ก่อนลงพื้นที่สังเกตการเรียนในบ้านพักอาศัยของนักเรียน โดยก่อนหน้านี้ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ ทุกคนลงพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของทุกๆ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย  เขต 1