ตรวจติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน  36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายมงคล สิงห์ปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว