สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดแหลมคาง อ.บางระจัน

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมคาง อ.บางระจัน จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้แก่ เด็กหญิงวรนุช บุญจทิตย์ นักเรียนชั้น ป.4 เด็กหญิงชุตินันท์ งอกงาม นักเรียนชั้น ป.3 เด็กหญิงกัญญาภัทร ชนทองหลาง นักเรียนชั้น ป.6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชนทองหลาง นักเรียนชั้น ม.3 เด็กชายวิชิตพล อินอุลิศ นักเรียนชั้น ม.3 เด็กชายลัทธพล ถมวงศ์ นักเรียนชั้น ป.6 เด็กชายภานุวัฒน์ ถมวงศ์ นักเรียนชั้น ป.5 และ เด็กชายนภัสรพี อยู่เล่ห นักเรียนชั้น ป.6 จากการลงพื้นที่พบว่า นักเรียนมีทั้งเรียนผ่านทางทีวีและเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความสนใจในการกำชับบุตรหลาน พร้อมได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหา และได้ทราบว่า จากการสำรวจของคณะครูของโรงเรียนวัดแหลมคางในเบื้องต้น มีนักเรียนจำนวน 1 ครอบครัว ไม่มีทั้งโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ปกครองได้ติดสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับบุตรหลานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย