สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป