สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 โดยประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Team

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมีนายสนิท แย้มเกสร รองเลขา กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมดhttps://www.facebook.com/pg/SppRoiet3/photos/?tab=album&album_id=3151062214937304

ภาพ/ข่าว : นางสาวจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ