สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลของสหวิทยาเขตบางกลางท่าว

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์​ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39พร้อมด้วย จ่าสิบเอกประมวล วันมี ประธานสหวิทยาเขตบางกลางท่าว,นางวราภรณ์ สนสกล และนางทิพวรรณ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุน

Alisa Pratumpo