สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ นายสมบูรณ์ พุทธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคอกช้างและคณะครู ออกเยี่ยมติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านคอกช้างและพื้นที่ในเขตบริการโรงเรียนอนุบาลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ได้พบปะ สอบถามพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด