สพป.สระแก้ว เขต 2 ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหันทรายและโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมทั้งติดตามสภาพปัญหา มอบแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นางสาวนิตติยา หัดรัดไชย)