ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนในเครือข่าย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนในเครือข่าย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว