สพป.ศก.4 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและ เข้าร่วมกิจกรรม “สะดวกปันพลาซ่า”

นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศก.4 พร้อมด้วยนายธนบูลย์ รุญเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายพลกฤต บุตรอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรใน สพป.ศก.4 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและ เข้าร่วมกิจกรรม “สะดวกปันพลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าของกินของใช้เพื่อกระจายสู่ “ร้านสะดวกปัน” ตามโครงการสะดวกปัน สานฝันกันทรลักษ์ (ร้านสะดวกปัน) เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค แบ่งปันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนมาก