ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

https://photos.app.goo.gl/3XiHC2CdBE8MftUM9

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว