ผู้ว่าเมืองอุดรธานีประชุม Video Conference มอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เร่งจัดทำ “อ่างล้างมือแบบกด งดสัมผัส” ในโรงเรียนทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขต หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัด  โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 63 แห่ง เป็นจุดรับสัญญาณการประชุม ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานีร่วมรับชม

โดยได้มอบนโยบายแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้จัดทำจุดล้างมือแบบเท้ากด งดการสัมผัส ในสถานศึกษาทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการติดตั้งอ่างล้างมือในสถานศึกษาทุกแห่ง  นอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องมาตรการการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ด้วย