สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 7

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 7 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านมะต้อง โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย โรงเรียนวัดวงฆ้อง พร้อมทั้งเปิดสนามกีฬาเพื่อให้ชุมชนได้มาออกกำลัง ตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก