สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะครู ,นายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำยลกะฮาด ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และน.ส.กุลพรภัสร์ วงค์มาจารภิญญา ผู้บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ในการร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือประสานงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งมีบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ให้การสนับสนุน ซึ่งกำหนดการทำ MOU ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ