สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 แบบเข้มข้น

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” พร้อมกับร่วมรับชมการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน”ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 แบบเข้มข้น โดยการรับชมภายทางสมาร์ทโฟน ทางอินเทอร์เน็ตผ่านยูทูปและผ่านช่อง Obec tv บนโต๊ะทำงานแต่ละบุคคล ณ สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย