+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2563+++

^^^วันพุธ  ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563   เวลา  09.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่6/2563    โดยนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้น 2    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน