ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1