สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายปะทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหาร จัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ของ สพฐ. พร้อมคณะ ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในส่วนของบุคลากรที่ Work From Home ได้สั่งการให้รับชมจากบ้านพักด้วย