ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563(ITA2020)

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง ITA เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำ ทั้งนี้ การประชุมได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แจลล้างมือ แอลกอฮอฆ่าเชื้อโรค ตลอดจน การนำแก้วส่วนตัวมาใช้ในการประชุมเพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก และเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในองค์กร

 

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1