สพม.36 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 8 ราย ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาท แก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ในครั้งนี้ด้วย/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว