ประชุมเตรียมรับมือมาตรฐานเขตพื้นที่

26 พฤษภาคม 2563 นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อให้การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  / พินีภรณ์ >> ภาพ-ข่าว