สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู การประเมินวิทยฐานะ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การโอนย้ายสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู การประเมินวิทยฐานะ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การโอนย้ายสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร