สพม.14 ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย

+++++วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย สพม.14 เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ นโยบายใหม่ๆ ติดตามภารกิจ การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม / หน่วย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป    เรวดี…ภาพ / ข่าว