สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการแต่ละโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอท่าบ่อ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 ของคณะครูวิชาการของโรงเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด