สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัยจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นบ้านของ เด็กหญิงสิพิชญา แสงพตา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี โดยมี นายสมชาย ศรีสุข ผู้อำนวยการนารีราษฎร์สามัคคี พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือในเบื้อต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัยจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นบ้านของ เด็กหญิงสิพิชญา แสงพตา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี โดยมี นายสมชาย ศรีสุข ผู้อำนวยการนารีราษฎร์สามัคคี พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือในเบื้อต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว