สพม.19 รับมอบสมาร์ทโฟนจาก สนง.ศธจ.เลย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รับมอบเครื่องสมาร์ทโฟนจากนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด ที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

……………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / รายงาน