ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล( Zoom Conference) ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว