สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหารและครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสระใคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึกได้บรรยายพิเศษพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด