สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการแต่ละโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าบ่อ 2และ3 เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวนทั้งหมด 37 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด