ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนทางไกลฯในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนทางไกลฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)