ทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)