ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริพร เกษวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริพร เกษวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริพร เกษวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน เพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริพร เกษวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1