สพม.30 ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และถอดบทเรียนการอบรมครู Boot Camp โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีครูในสังกัด สพม.30 เข้าร่วมการประชุม