สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1 ติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลในช่วงโควิด 19