ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย-จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว