สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนทางไกลทาง DLTV

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้โดยช่องทาง DLTV ที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ซึ่งมีนักเรียนมาขอเรียนที่โรงเรียน จำนวน 3 คน เนื่องจากที่บ้านไม่สามารถรับสัญญาณได้