สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำคู่มือโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อนำเสนอ พิจารณา คู่มือบูรณาการวิชาลูกเสือและคู่มือลูกเสือ ให้สามารถทันใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563