ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะพูดคุยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดควนเถียะ โรงเรียนบ้านตรอกแค โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ โรงเรียนบ้านลานนา โรงเรียนบ้านควนมิตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช