สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพท.ตามมาตรฐานสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายปะทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ.260 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำเสนอที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณากลุ่นกรองข้อมูลในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2