สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม เก็บข้อมูลและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ ดร.ประชา  แสนเย็น นายจิมจง  ทองคำวัน  รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  ผอ.สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้การต้อนรับ ดร.ภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผชช.สพฐ. และคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม เก็บข้อมูลและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ประธานคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ได้ส่งผ่านข้อความจากเลขาธิการ กพฐ.  ถึงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้มีกำลังใจและตั้งมั่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาของไทยให้พัฒนาและมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป พร้อมกันนั้นได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบถุงปันสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนอีกด้วย