สพม.36 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ,นายอัศวิน ธะนะปัด และ นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจ ราชการ สพฐ. ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว