ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.19 จัดกิจกรรม “TO BE ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”

ครูพัชรียา มุมสำ หัวหน้างานทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เปิดเผยว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ปัจจุบันชมรมฯ อยู่ในกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2  ได้ดำเนินกิจกรรม TO BE ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ด้วยการนำสิ่งของยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชน และจัดตั้ง “ตู้ TO BE ปันสุข” บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนในชมรมฯ และงบสนับสนุนจากทางโรงเรียน โดยความเห็นชอบของดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ครูพัชรียา มุมสำ กล่าวต่อว่า กิจกรรม TO BE ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนแกนนำออกสำรวจ และให้แจ้งพิกัดบ้านที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ส่งผ่าน Line กลุ่มสมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จากนั้นคณะครูทำการคัดกรองพิจารณาข้อมูลแล้วนัดหมายสมาชิก นำถุงยังชีพจำพวกข้าวสาร  นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำเปล่า ปลากระป๋อง ไปแจกจ่าย แบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ชาวบ้านที่ไม่มีรายได้ ถูกเลิกจ้างงาน หรือผู้ปกครองของนักเรียนที่แก่อยูในวัยชรา

“อีกกิจกรรมที่ทางชมรมฯ จัดขึ้นคือ “ตู้ TO BE ปันสุข” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญแบ่งปัน โดยจะมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกแกนนำ คอยหมุนเวียนเข้ามาดูความเรียบร้อยและนำสิ่งของมาบริจาคใส่ตู้ ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยฝึกให้เด็ก ๆ นักเรียนรู้จักการให้ การแบ่งปันแก่สังคมดีกว่าเอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย “ตู้ TO BE ปันสุข” นี้จัดตั้งอยู่บริเวณใต้สะพานลอยหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มีสัญลักษณ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ติดตั้งอยู่ด้วยอย่างโดดเด่น สร้างความสะดุดตาให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนั้น ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถมารับสิ่งของดังกล่าวจากตู้ได้ตลอดเวลา แต่ขอให้เอาอาหารไปแบบพอประมาณ ตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ และผู้ที่มีจิตเมตตานำสิ่งของมาบริจาค” ครูพัชรียา มุมสำ กล่าวในที่สุด

ขอขอบคุณ ครูสุพัตรา ศรีพันธบุตร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.19

………………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน