สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเตรียมความพร้อมทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน