+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2563+++

^^^วันจันทร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563   เวลา  09.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่7/2563    โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน