ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฎิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฎิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว