สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมแบ่งปันตู้ปันสุข

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ ร่วมแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” อยู่ลำพูน ไม่ (อยู่) ลำพัง แบ่งปันน้ำใจ ช้วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด – 19 โดยได้ร่วมแบ่งปันที่จุดตู้ปันสุข จวนผู้ว่า ปั๊มเอสโซ่ลำพูน ที่ว่าการอำเภอป่าซาง และหน้าแขวงการทางลำพูน ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศไทย เกิดแนวคิดการนำตู้กับข้าวมาตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมตั้งชื่อว่า “ตู้ปันสุข” “ตู้แบ่งสุข” “ตู้เติมใจให้กัน” ตามแต่ผู้ตั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญแบ่งปัน