สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุม Video Conferenceซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลVideo Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่องซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลVideo Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการใช้โปรแกรมต่างๆในการจัดประชุมทางไกล ตามบริบทของสำนักงาน เพื่อให้เข้าถึงข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2