สพม.35 นิเทศติดตาม โรงงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามฯ ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง

นายคม ทองประสม รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19 ต่อไป

ภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ

 

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)