“ให้ไทย ด้วยใจ น้ำใจจากมูลนิธิกสิกรไทย”

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ขอบพระคุณ มูลนิธิกสิกรไทย “ให้ไทย ด้วยใจ น้ำใจจากมูลนิธิกสิกรไทย” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 โดยได้รับการประสานงานผ่าน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 มอบสิ่งของจำนวน 350 กล่อง ภายในประกอบด้วยข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง ผงซักฟอก มาม่า สบู่ ฯลฯ เพื่อส่งมอบต่อให้กับนักเรียนในช่วงวิกฤต COVID-19 นักเรียนยากจน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1