ผู้ตรวจ สพฐ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ขาวฟอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำคณะโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี รักษาการณ์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว